សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញក្នុងពិធីប្រគល់...

សម្តេច អគ្គសេនាបតីតេជោ   ហ៊ុន សែន អញ្ជើញក្នុងពីប្រគល់សាលសហសិក្សាថ្មីឆ្នាំ២០១៤ ដល់វីទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា។ នេះគឺជាសាលសហសិក្សាដែលធំជាងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំ២០១៤។

Link to Facebook