ក្រុមការងារស្រាវជ្រាវរបស់ Institut de Recherche pour le Développement ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងរាយការណ៍ពីវឌ្ឍភាព

(ITC-Phnom Penh) : នារសៀលថ្ងៃទី៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ក្រុមការងារស្រាវជ្រាវរបស់ Institut de Recherche pour le Développement (Prof. Pierre Czernic (université de Montpellier),
Dr. Marie Liesse Vermeire (CIRAD), Jamel Aribi (technicien IRD), និងលោក Dr. Stéphane BELLAFIORE (IRD), ក្រោមគម្រោង៖ JEAI HEALTHY RICE បានចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងរាយការណ៍ពីវឌ្ឍភាពរបស់គម្រោង ជូនឯកឧត្តមបណ្ឌិត ប៉ូ គឹមថូ។ JEAI HEALTHY RICE គឺជាគម្រោងមួយដែលបានចាប់ផ្តើមកាលពីខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ និងបញ្ចប់នាចុងឆ្នាំ២០២២នេះ។

គួររំលឹកថា គោលបំណងរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវនៃ JEAI HEALTHYRICE គឺដើម្បីកំណត់ប្រព័ន្ធស្រូវកសិកម្មចម្រុះដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានការកើនឡើងនៃសុខភាពដី និងរុក្ខជាតិ និងការថយចុះនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត និងការកើតឡើងរបស់វាជាសំណល់នៅក្នុងផលិតផលប្រើប្រាស់។ វិធីសាស្រ្តពហុជំនាញរបស់យើងនឹងកំណត់ការអនុវត្តន៍កសិកម្មល្អបំផុតដែលសមស្របជាមួយបទប្បញ្ញត្តិ និងទីផ្សារថ្នាំពុល ដែលនឹងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដល់កសិករសម្រាប់ផលិតកម្មស្រូវប្រកបដោយនិរន្តរភាពបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

JEAI HEALTHY RICE មានការចូលរួមពីសាកលវិទ្យាល័យចំនួន៣៖ វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា (ITC), សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម (RUA) និង សាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបង (NUBB) ព្រមទាំង IRD, CIRAD។