វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំ Consortium International d’appui à l’ITC 2022 ប្រកបដោយជោគជ័យ។

វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំ Consortium International d’appui à l’ITC 2022 ប្រកបដោយជោគជ័យ។
កិច្ចប្រជុំនេះស្ថិតក្រោមអធិបតីភាពលោកជំទាវ ភឿង សកុណា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្ប: និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។

កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនេះពិតជាសំខាន់សម្រាប់ផ្តល់ជាគំនិតនិងយោបល់ ទៅលើការរៀបចំកម្មវិធីសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មី។

យើងមានអ្នកចូលរួមផ្ទាល់នៅកន្លែងចំនួន៣៨នាក់ ដែលភាគច្រើនមកពីប្រទេសបារាំង។

លោកជំទាវប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានស្នើឱ្យសាលាដៃគូធ្វើការងារបន្តជាមួយដេប៉ាតឺម៉ង់ពាក់ព័ន្ធនៅថ្ងៃស្អែក ព្រោះជំនួបជារួមមានរយ:ពេលខ្លីពេក ដោយសាររឿងកូវីដ។